MozartWienklassicismen är enkelt och logiskt uppbyggd och

  MozartWienklassicismen ägde rum mellan år  1750 0ch 1820. Wienklassicismens stora kännetecken är att musiken ofta är enkelt och logiskt uppbyggd och att kompositörerna brukade använda  sig av små melodisnuttar. Ett musikstycke där detta kan höras är t.ex. låten “Tune Up Your Mind”. Det som skiljer Wienklassicismen mot den föregående epoken är att barocken ofta var mycket pampigare till skillnad från wienklassicismen som kanske var lite lugnare och enklare.Det  som skiljer wienklassicismen mot för romantiken som var den efterkommande barocken var att i wienklassicismen så var det ganska mycket fakta och väldigt lite känslor medans i romantiken så blev det viktigare med känslor och och man började göra låtar om gud, människan och världen.Två av dom mest populära formerna under wienklassicismen är opera och sonat.Opera innebär ofta att det visas väldigt mycket känslor såsom ilska sorg eller kärlek. Men Mozart tog detta steg ännu längre och utvecklade en sorts opera som kallas komisk opera. Sonat däremot är ett verk som består av flera satser som spelas av två instrument t.ex. “piano eller piano och fiol”. Både Mozart och Beethoven kom på många sonat med piano men även med andra instrument. Under klassicismen växte orkestrarnas storlek och instrumentet  cembalon ersattes gradvis av pianot, som faktiskt uppfanns i början av 1700-talet. Dom kompositörer som blev kända från den här epoken var Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart och Ludwig van Beethoven. Haydn blev blan annat känd för att han var så duktig på att skapa omfattande musikaliska strukturer bara genom ett enkelt motiv. Mozart sågs som ett underbarn när han var liten. När Mozart bara var tre år gammal så spelade han klaviatur, och vid fem års ålder började han komponera. Mozart var en väldigt känd tonsättare och han kan ha gjort flest välkända melodier av alla kompositörer trots att han dog redan när han var 35 år gammal. Beethoven var också en tonsättare precis som Mozart men Beethoven komponerade i en me romantisk stil. Beethoven var en perfektionist som inte la ifrån sig sitt verk i första taget men mot slutet av sitt liv var Beethoven nästan helt döv faktiskt, och detta var ju något som självklart hämmade honom enormt mycket. Trots att Beethoven levde tjugo år längre än Mozart så har han ändå hunnit gjort betydligt mindre verk än Mozart. Några viktiga kompositioner som Mozart har gjort är blan annat Ouvertyr, Nattens drottning och Molto allegro. Ett musikstycke som Mozart har gjort är ju då Nattens drottning(ur trollflöjten) Det är faktiskt den sista opera som Mozart någonsin skrev, för han avled senare samma år som han skrev den. När man lyssnar på den så får man känslan av att man befinner sig i en skog. Den är väldigt dramatisk och man får känslan av att något spännande just har hänt eller håller på att hända. Den uttrycker väldigt mycket känslor på en och samma gång, den uttrycker både ilska och sorg men det känns också som att någon är väldigt uppspelt, exalterad och förväntansfull över något som kommer att hända. Jag tänker lite på troll och en sagovärld när jag hör den. När hon sjunger dom allra högsta tonerna så får jag också känslan av att hon snart ska gifta sig. Med andra ord så känns det som om allting händer på en och samma gång och det gillar jag, det blir väldigt effektfullt! Wolfgang Amadeus Mozart föddes 1756 i Salzburg. Hans pappa (Leopold Mozart) var violinist och kompositör. Mozart har alltid älskat musik och redan som liten så spelade han väldigt mycket musik. Som jag också nämnde tidigare i texten så spelade Mozart klaviatur redan vid tre års ålder och vid fem års ålder så började han komponera och har bara fortsatt sedan dess.                     KLAR!